Yukarı İllerde Seyyah Bir Derviş: "Yunus Emre" ve "Hoca Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet" Konferansları

25/04/2018

Yukarı İllerde Seyyah Bir Derviş: “Yunus Emre” ve “Hoca Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet” Konferansları

Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü iş birliği ile 23-24 Nisan 2018 tarihlerinde Enstitünün konferans salonunda Dr. Mustafa Tatçı, Dr. Veysel Akkaya, Leyla İpekçi ve Hayati Bice’nin katılımlarıyla “Yukarı İllerde Seyyah Bir Derviş: Yunus Emre” ve “Hoca Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet” adlı konferanslar gerçekleştirildi.

Konferansa, T.C. Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hamit Karadeniz, TİKA Bakü Program Koordinatörü Adem Urfa, yazar Firdevs Kapusızoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İpekçi konuşmasında, Yunus Emre dilinin ve kültürünün geçmişte kalmadığını, kulaklarımızda ve gönlümüzde çınlamaya devam ettiğini, Yunus Emre’nin kültürünü hazmetmiş ve canlandırmış insanların toplumun gelişmesine ve toplumda adaletin sağlanmasına vesile olacağını belirtti.

Dr. Tatçı “Yunus Emre dil kurucusudur, varlığın canlı olduğunu öğreten bir kültürdür. Yunus Emre; doğru İslam’ı Batı Türkçesiyle aşk dağıtarak anlatan kimliktir.” ifadelerini kullandığı konuşmasında Yunus Emre’nin şiirlerindeki derinliğe ve kelimelerinin tasavvuftaki anlamlarına da açıklık getirdi.

Bice, “Hoca Ahmet Yesevi, Türklerin manevi dünyasına tesir eden birisidir. Bozkırda yaşayan Türklere nitelikli bir İslam’ın manasını, İslam’ın insan hayatında belirleyici rolünü vurgulayan ve bunu örnekleriyle insanlara gösteren birisidir.” ifadelerini kullanırken Dr. Akkaya, Hoca Ahmet Yesevi’den okuduğu şiirleri katılımcılar için yorumladı. Kelimelerin anlamlarını açıklayan Akkaya, Divan-ı Hikmet’in bir aşk kitabı olduğunu ve gençlerin bu kitabı okumaları gerektiğini vurguladı.