Daire Başkanlıkları

Daire Başkanlıkları

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü görev tanımı itibariyle Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Kültür Sanat olmak üzere iki ana başlıkta faaliyetlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda, bu iki faaliyet alanını destekleyecek şekilde Daire Başkanlıkları oluşturulmuştur. Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki çalışmalar Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Kültür sanat alanında yürütülen faaliyetler ve geliştirilen projeler ise Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan destek hizmetleri ise İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri ve Bilişim Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Enstitünün yıllık faaliyet ve bütçe planının yapılması, stratejik planlama çalışmaları kapsamında gerekli kurum içi ve kurum dışı toplantılar, çalıştaylar, yıllık raporlar, büyüme hedeflerine yönelik gerekli çalışma ve analizler ise Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Enstitü Başkanının günlük çalışma programını oluşturulması ve takip edilmesi, Başkanın yurt içi ve yurt dışı programlarının koordine edilmesi, Başkanlık makamı ile diğer birimler ve kurumlar arasındaki iletişimin sağlanması gibi görevler ise Özel Kalem Müdürlüğünce yürütülmektedir.