vizyon

vizyon

Mədəniyyət sənət və xaricilərə Türk dilinin tədrisi ana başlıqları altında dünyanın bir çox ölkəsində reallaşdırılacaq fəaliyyətlər və yaradılacaq əməkdaşlıq ilə dünya cəmiyyətlərinin Türkiyəni daha yaxından və doğru qaynaqlardan tanımasını təmin etmək.