Türkçə Öyrənin

Türkçə Öyrənin

1.

Hal-hazırda Türkiyənin digər ölkələrlə olan iqtisadi və sosial, tarixi və mədəni əlaqələri sayəsində Türk dili xarici dil olaraq öyrənilməkdə və dünyada sürətlə yayılmaqdadır. Artan tələbə sayı ilə birlikdə bu sahədəki təcrübə də inkişaf etməkdədir.

Dünyanın dörd bir yanında Yunus Emre İnstitutuna bağlı olaraq fəaliyyət göstərən Türk Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılması ilə Türkcə öyrənmək istəyənlər öz ölkələrində Türk dilini xarici dil olaraq öyrənmə imkanı tapa bilirlər.

Yunus Emre Türk Mədəniyyət Mərkəzlərində təşkil edilən Türk dili kurslarında həm xarici dil tədrisi qanunlarını, həm də Dillər üçün Avropa Ortaq Təkliflər çərçivəsində ifadə edilən dil səviyyələri və yetərliliklərini əsas götürən bir anlayışla dil tədrisi tətbiq olunmaqdadır. Kurslarda texnoloji imkanlardan tez-tez yararlanılır, tələbələrin ehtiyaclarına cavab verəcək xüsusiyyətdə və müasir üsullardan faydalanılaraq hazırlanan zəngin dərs vəsaitləri istifadə edilir.

Mədəniyyət mərkəzlərində ümumi Türk dili kursları yanaşı İş Türkcəsi, tərcümə dərsləri, Turizm Türkcəsi, uşaq qrupları kimi fərqli sahələrdə də kurslar təşkil edilir. Kurslarda müvəffəqiyyət göstərən şagirdlərə  "Türkcə Yay Məktəbi"nə qatılmaq imkanı təqdim olunur. Bu fəaliyyət çərçivəsində şagirdlər həm Türkcə praktika etmək, həm də Türkiyəni və Türk mədəniyyətini yaxından tanıma fürsəti əldə edirlər.

2.

Dünyaya Türkcə  öyrədirik

2009-ci ildən bu günə kimi Mədəniyyət Mərkəzlərimizdə təxminən 26.000 şagird Türk dilini öyrənmişdir. Mədəniyyət Mərkəzləri xaricində əsgərlər, bank işçiləri, iş adamları (İş Türkcəsi), uşaq və Türkologiya fakültələrinin tələbələri kimi xüsusi qruplar üçün Türkcə kursları açılmaqdadır. Ayrıca qeyri-hökumət təşkilatlarının Türkcə kurslarına da material və müəllim dəstəyi  təmin edirik.

Tələbələrin Fərdi Xüsusiyyətlərini əsas götürürük

Təhsil sistemində tələbələrin fərdi xüsussiyyətlərini nəzərə alan ehtiyac analizi aparılır, vəziyyət və tələblərə görə fərqli sahələrdə də xüsusi kurslara yer verilir. Qruplar yaradılarkən təhsil prosesinin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə tələbələrin Türk dilini öyrənmə məqsədləri, ehtiyacları, yaşları, təhsil səviyyələri kimi fərqliliklər nəzərə alınır.

Müasir dil tədris yanaşmalarını əsas götürürük

Yunus Emre Türk Mədəniyyət Mərkəzlərində təşkil edilən Türk dili kurslarında həm xarici dil tədrisi qanunlarını, həm də Dillər üçün Avropa Ortaq Təkliflər çərçivəsində ifadə edilən dil səviyyələri və yetərliliklərini əsas alan bir anlayışla dil tədrisi tətbiq olunur. Kurslarda texnoloji imkanlardan tez-tez yararlanılır.

Söhbət Kulublarımızla tələbələrin Praktika etmələrini təmin edirik

Tələbələrin öyrəndiklərini gücləndirmək məqsədi ilə hər səviyyədə "Söhbət Klubları" yaradılmışdır. Dərs və imtahan mühitindən uzaq, sərbəst hər mövzunun müzakirə oluna biləcəyi söhbət klublarında tələbələrin dili təbii mühitində öyrənmələri təmin edilir.

Kitab Oxuma Saatları Təşkil edirik

Səhnələşdirərək canlandırma texnikasına əhəmiyyət verilən dərslərdən əlavə həftədə ən az bir saat kitabxanada "Kitab Oxuma saatı" keçirilir.

Dərslər Zəngin materiallarla keçirilir

Türk dili dərsləri "U" formasında hazırlanmış sinif otaqlarında 8-16 nəfərlik qruplarla keçirilir. Dərslərdə tələbələr ehtiyaclarına cavab verəcək xüsusiyyətdə və müasir üsullardan faydalanılaraq hazırlanan zəngin dərs  vəsaitləri: dərs kitabları, iş kitabları, müəllim bələdçi kitabları, oxuma kitabları və mətnləri, zənginləşdirilmiş kitablar (Z-Kitab); interaktiv Lüğət, tematik şəkilli sözlük, şəkilli söhbət kartları və dil afişaları kimi səsli və görüntülü materiallar istifadə edilir.

Zaman və Məkan Sərhədi Olmadan Türk dili Tədris etməyə çalışırıq

Dünyanın dörd bir tərəfindən gələn Türkcə öyrənmə tələbləri sürətlə artmaqdadır. Xüsusilə uzaqdan öz-özünə Türkcə öyrənmək istəyənlərin ehtiyaclarını aradan qaldıracaq programlar və virtual Türkcə sinifləri yaratmaq məqsədi ilə “Uzaqdan Türkcə Tədrisi” üçün çalışmalara başlanılmışdır.