Başqanın mesajı

Başqanın mesajı

Yazıcı-dostu sürüm

Dünyanın dörd bir tərəfinə salam!

Yunus Emre İnstitutu 2009-cu ildən etibarən Yunus Emre Fonduna bağlı olaraq fəaliyyət göstərir. Türkiyənin, Türk dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin, mədəniyyətinin və incəsənətinin tanıdılması, Türkiyə ilə digər ölkələr arasındakı dostluğun və mədəni bağların möhkəmlənməsi istiqamətindəki işlərini 48 ölkədə qurduğu 58 Mədəniyyət Mərkəzi vasitəsilə həyata keçirir.

Anadolunun əhəmiyyətli mədəniyyətlərinə sahib çıxan və bu torpaqların mədəni irsini dünyanın fərqli yerlərinə daşımağa çalışan Türkiyənin mədəniyyət mərkəzi Yunus Emre İnstitutu; Türk dilinin qədim səsinin dünyaya çatdırılmasında, tarixi və mədəni irsimizin təbliğ edilməsi kimi mühüm bir vəzifəni öz öhdəsinə götürmüşdür.

İnsani dəyərləri, insan sevgisini və ictimai sülhü təmsil etmək vəzifəsinə görə adını bir Anadolu sufisi olan Yunis Əmrədən alan İnstitumuz, dünyadakı mədəniyyət mərkəzləri vasitəsilə dilimizi və mədəniyyətimizi təbliğ etmək üçün addımlar atmağa davam edir.

Türkiyənin mədəni diplomatiya sahəsindəki üzü olaraq fəaliyyətlərini davam etdirən İnstitut, Türkiyə Cümhuriyyətinin quruluşunun 100-cü il dönümü olan 2023-ci ildə Mədəniyyət Mərkəzi sayını 100-ə çıxartmağı, Türk dili təhsili və mədəniyyət-sənət fəaliyyətləri ilə dünya cəmiyyətlərinin Türkiyəni daha yaxından və doğru qaynaqlardan tanımasını, mədəniyyətlər arası qarşılıqlı iş birliği istiqamətli fəaliyyətlər vasitəsilə dünya mədəni irsinə kömək etməyi qarşısına məqsəd qoyub.

Bu istiqamətdə İnstitutumuz; elmi və mədəni tədqiqatları dəstəkləmək, nəticələrini dünya ictimaiyyətinə müxtəlif nəşrlər vasitəsilə bölüşmək və beləliklə həyəcanla dünya mədəniyyətləri arasında körpülər qurmaq üçün müxtəlif təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.

Sevgi və hörmətlə,

Prof. Dr. Şərəf Atəş